AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden. Organisaties die stelselmatig persoonsgegevens verwerken, krijgen een grote verantwoordingsplicht. Iedereen die persoonsgegevens verwerkt dient de handelingen op het gebied van informatiebeveiliging meer te structureren en vast te leggen; het bedrijf SlimFoodz® wil daar zorgvuldig mee omgaan naast het feit dat dit een wettelijke verplichting is.

 

AVG spelregels voor SlimFoodz® :

 • Sluit kantoorruimte af (codeslot) bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
 • Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden.
 • Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed af gesloten.
 • Werkplek is zodanig dat het beeldscherm niet naar (open) raamzijde is gericht.
 • Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte en buiten gehoorsafstand van derden.
 • Zorgt voor installatie van recentste beveiligingssoftware van operating systemen.
 • Let goed op phishing-mails.
 • Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden.

AVG Privacyverklaring

SlimFoodz® , vertegenwoordigd door Saskia van Trigt, Voedings- en afslankcoach (gevestigd aan de Hei-Grindelweg 73, 6414 BS te Heerlen) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

SlimFoodz® gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De gegevens verstrek je via de telefoon, via persoonlijk contact of via de e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lijst met contactgegevens van cliënt (digitaal)

Bijzondere en/of gevoelige gegevens:

 • Gezondheidsgegevens (allergieën, etc.)
 • Gewicht
 • Biometrische gegevens

Waarom is dat nodig?

SlimFoodz® heeft jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je persoonlijk voedings- en afslankadvies te kunnen geven, het afhandelen van jouw betaling en het eventueel verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere” en/of “gevoelige” gegevens. Dit wordt gedaan in verband met het verstrekken van preventieve gezondheidszorg en om mogelijk door te verwijzen naar andere zorgverleners. Ook willen we je de mogelijkheid kunnen bieden om een account aan te kunnen maken op je eigen, persoonlijke website omgeving.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

SlimFoodz® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Op dit ogenblik is de wettelijke verplichting 7 jaar na het einde van de laatste behandeling.

Delen van je persoonsgegevens met anderen

SlimFoodz® verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien noodzakelijk en met jouw toestemming, zal SlimFoodz® jouw gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage of overdracht aan diëtisten, huisarts, etc.).

 

Cookies (of vergelijkbare technieken)

SlimFoodz® gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies op haar website die geen inbreuk maken op je privacy. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de SlimFoodz® website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor een correcte technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen naar info@slimfoodz.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SlimFoodz® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jouw genoemde organisatie sturen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd dient te worden.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

SlimFoodz® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@slimfoodz.nl. SlimFoodz® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sluit Menu
error: Content is protected !!